ImPlan

ImGo to kompleksowe rozwiązanie łączące najlepsze praktyki w obszarze narzędzi, procesów i ludzi, pozwalające na przełożenie celów i planów dotyczących zasobów przedsiębiorstwa na codzienne zadania.Warstwa odpowiedzialna za wyznaczenie celów i planów dotyczących zasobów przedsiębiorstwa (np. obiektów, maszyn,…). Na tym poziomie rozliczany jest stopień wykonania dotychczasowych planów i ich efekt ekonomiczny.

Dane zgromadzone w ImGo i możliwość ich dostarczenia do innych systemów przedsiębiorstwa (np. ERP, CMMS..) wspierają pracę kierownictwa, dyrekcji czy Zarządów w powyższym zakresie.

Warstwa, w której cele i plany firmy dotyczące zasobów przedsiębiorstwa (np. obiektów, maszyn,…) zamieniane są na zadania do wykonania i następuje także rozdzielenie zadań pomiędzy konkretne zespoły lub osoby. Warstwa ta jest odpowiedzialna za sprawowanie bezpośredniej kontroli nad bieżącą realizacją zadań.

Narzędzia ImGo wspierają kierowników zespołów, kierowników utrzymania ruchu, mistrzów, brygadzistów etc. Zapewniają im informacje niezbędne do analizy bieżącej realizacji zadań i planów jak i możliwość zarządzania operacyjnego. ImGo, m.in. poprzez możliwość skanowania tagów NFC zapewnia potwierdzenie fizycznej obecności wykonawcy zadania na określonym zasobie przedsiębiorstwa w określonym czasie lub ułatwia odnotowanie użycia odpowiedniej części zamiennej, narzędzia,…

Warstwa, w której realizowane są konkretne zadania. Odpowiada za ich wykonanie i jest źródłem wszelkich wymaganych informacji na temat ich realizacji oraz stanu zasobów przedsiębiorstwa (np. obiektów, maszyn,…)

ImGo zapewnia użytkownikom informacje o bieżących zadaniach do wykonania oraz pozwala na wprowadzenie do systemu wymaganych informacji związanych z danym zadaniem lub zasobem przedsiębiorstwa.

Cechy rozwiązania


ImGo służy do wsparcia „obchodów/nadzoru” miejsc w zakładzie lub rozproszonych obiektów. Zapewnia plan działań oraz umożliwia kontrolowany przebieg procesów (workflow).


Mobilność obsługi

System opiera się o telefon komórkowy i skanowanie znaczników (głownie tagów NFC) w miejscu wykonania działań.

Wsparcie i raportowanie działań

Eliminując papier z obiegu informacji wspiera wykonanie odpowiedniego działania i zaraportowanie go (w tym w integracji z innymi systemami klienta np. CMMS)

Dostępność

ImGo pracuje online i offline (brak konieczności dostępności Internet na obiekcie)Moduły

Aplikacja
mobilna ImGo

Planner
Professional


Aplikacja na urządzenia mobilne (telefony komórkowe, tablety) stanowiąca narzędzie użytkownika realizującego zadania na określonych zasobach przedsiębiorstwa (np. obiektach, maszynach,…). Aplikacja ImGo zapewnia użytkownikom informacje o bieżących zadaniach do wykonania oraz pozwala na wprowadzenie do systemu wymaganych informacji związanych z danym zadaniem lub zasobem przedsiębiorstwa. Poprzez skanowanie tagów NFC potwierdza fizyczną obecność wykonawcy zadania na danym zasobie lub odnotowuje użycie części zamiennej czy narzędzia.

Serwer ImGo

Operator


Stanowi centralne miejsce do przechowywania konfiguracji systemu ImGo (definicje zasobów, użytkowników, zadań…) z której to konfiguracji korzystają aplikacje mobilne ImGo. Serwer ImGo stanowi także centralne repozytorium danych zebranych z aplikacji mobilnych. Dane te mogą być udostępniane do innych systemów przedsiębiorstwa (np. ERP, CMMS…) lub narzędzi raportowych.

Aplikacja
kliencka ImPortal

Viewer


Uniwersalny aplikacja kliencka służąca do konfiguracji systemu ImGo (definicje zasobów, użytkowników, zadań…) oraz do analizowania danych w ImGo z użyciem raportów.

Korzyści ImGo

Typowe korzyści z użycia ImGo:

Zapewnienie obecności konkretnego pracownika (własnego lub z firmy zewnętrznej) w wyznaczonym procedurą miejscu i z określoną częstotliwością czy w określonym czasie:

 • poprzez logowanie pracownika do systemu przez komórkę z użyciem autentykacji domenowej,
 • poprzez skanowanie tagu NFC na miejscu działań.

Zwiększenie pewności wykonania i odpowiedniej kolejności działań poprzez listę zadań/akcji przypisaną do pracownika:

 • możliwość zdefiniowania dowolnych akcji (np. Przegląd, Zgłoszenie, Awaria, Naprawa….),
 • wsparcie dla użycia odpowiedniej części wymiennej, gdy możliwa identyfikacja części np. przez kod kreskowy/QR.

Zapewnienie cyfrowego obiegu informacji:

 • eliminacja raportów papierowych (eliminacja trudności z dostępem i analizą) czy ustnego przekazywania informacji,
 • spisywanie wymaganych wartości z obiektu (np. pomiarów) od razu do systemu,
 • przyspieszenie reakcji na przekazane wartości lub zaraportowane nieprawidłowości,
 • raportowanie na bieżąco, z miejsca działań, a nie post factum czyli z pamięci, co zwiększa wiarygodność danych,
 • zapewnienie dostępu do aktualnej dokumentacji w postaci elektronicznej,
 • zapewnienie dostępu do historii działań na obiekcie oraz innych informacji w centralnym repozytorium,
 • centralne raportowanie,
 • możliwość integracji z innymi systemami (CMMS, HMI/SCADA….).

Przykładowe zastosowania ImGo


ImGo powstawał z myślą wsparcia służb serwisowych w firmach mających oddalone obiekty, takich jak przedsiębiorstwa energetyki cieplnej czy przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji. Okazało się szybko, że doskonale wpisał się także w inne branże (np. w produkcję spożywczą czy meblarską) w których oprócz działów Utrzymania Ruchu wspiera także działy zajmujące się utrzymaniem infrastruktury (BMS/FMS), działy IT oraz BHP a nawet działy HR.


Utrzymanie Ruchu /BMS /FMS
 • wsparcie właściwego nadzoru nad urządzeniami/obiektami (przez pracowników lub zewnętrznych wykonawców),
 • wsparcie wykonania zadań (przeglądy, naprawy, awarie…),
 • wsparcie dla wymiany części zamiennych.
IT

Nadzór na sprzętem komputerowym.

BHP
 • nadzór nad bezpieczeństwem pracy,
 • nadzór nad odkażaniem miejsc/stref w firmach (COVID-19).
HR

Mobile ankiety pracownicze na produkcji.

Inne

Zarządzanie flota samochodową (przeglądy i.t.p).

ImFactory

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Sprawdź pozostałe rozwiązania
przygotowane dla Twojej firmy w ramach
ImFactory

ImGo
ImDiagnostics
ImProdis
ImPortal
ImPlan

Obszary jakie obejmuje ImFactory:

 • cyfryzacja obiegu informacji na produkcji oraz między produkcją a systemami biznesowymi
 • planowanie i harmonogramowanie
 • zarządzanie realizacją produkcji
 • monitoring efektywności produkcji i utrzymania ruchu

ImFactory zapewnia:

 • zdiagnozowanie/weryfikację potrzeb organizacji
 • dobór odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zamodelowanie zmian, ocenę rentowności inwestycji w rozwiązanie
 • przygotowanie ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
 • wdrożenie rozwiązań technicznych
 • wsparcie w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Artykuły

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

Czytaj więcej

5 kroków do zarządzania przez fakty

Dążenie do poznania przebiegu procesów w firmie opiera się na zgromadzonych danych, uzyskanych informacjach i wiedzy, a nie wyłącznie na intuicji osób zarządzających.

Skuteczna zmiana organizacji w kierunku takiej, która świadomie i dojrzale korzysta z zarządzania przez fakty, wymaga zagospodarowania 5 obszarów: właściwego gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych, analizy, co pozwala przetwarzać surowe dane w użyteczne informacje, zarządzania wiedzą, porządkowania podejmowanych decyzji, ustanowienia procedur kontroli doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie zarządzania przez fakty to 5 kroków, które zapewniają logiczny cykl działania oraz są gwarantem najlepszych efektów w zarządzaniu procesami.

Czytaj więcej

Webinarium: Zarządzaj przez fakty!

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas to pieniądz. Jak zarządzać przez fakty i osiągać mistrzostwo operacyjne”, które odbyło się 25 października 2018 roku. Z nagrania dowiesz się:

 • czym się różni zarządzanie przez intuicję od zarządzania przez fakty,
 • jak przekładać strategię firmy na codzienne funkcjonowanie operacji (produkcja, utrzymanie ruchu, logistyka),
 • w jaki sposób rozwijać organizację w kierunku zarządzania przez fakty i jak zapewniać trwałość zmian.

Organizatorem webinarium był „How to do IT” – think tank biznesowo‑technologiczny powołany przez wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”.

Czytaj więcej

Planowanie Produkcji. Od czego zacząć

Dla 90% organizacji efektywne Planowanie w Łańcuchu Dostaw jest priorytetowym celem biznesowym, któremu dedykowane są lub będą w najbliższej przyszłości posiadane zasoby.

Kryterium osiągnięcia sukcesu w Planowaniu Produkcji jest zaangażowanie wielu obszarów w organizacji i optymalizacja procesów podporządkowana jednemu spójnemu celowi.


Czytaj więcej

Planowanie produkcji – do sukcesu pierwszy krok

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy. (Brian Tracy)

Tak jak w każdym procesie, również w produkcji potrzebny jest plan, który wprowadzi do istniejącego chaosu odrobinę porządku i pozwoli ułożyć go w logiczny ciąg zdarzeń.


Czytaj więcej

Zainteresował Cię ten artykuł?
Zamów bezpłatną prenumeratę.ZAPISZ SIĘ

O nas

MES Solutions to jednostka biznesowa w ramach Grupy ASTOR działająca w oparciu o oprogramowanie AVEVA, która oferuje gotowe rozwiązania informatyczne oraz tworzy rozwiązania zindywidualizowane. Koordynuje projekty na bazie doświadczeń i wieloletniej praktyki.

Ponadto działa przy zaangażowaniu integratorów oraz partnerów merytorycznych takich jak: XTECH który, jest twórcą zaawansowanych technologii informatycznych i wirtualnej platformy xtech™, która wspiera przedsiębiorców i nabywców łącząc dostawców ze specjalistami poszukującymi produktów, usług i szkoleń z danej branży. Działa w 10 specjalistycznych branżach, zrzeszając nawet 90% dostawców z danej branży.

Kontakt

Zostaw wiadomość –
skontaktujemy się niezwłocznie
Wsparcie handlowe
+48 58 554 09 06
imfactory@astor.com.pl