ImPlan

ImPlan to kompleksowe rozwiązanie oparte o standardowe oprogramowanie klasy APS (Advanced Planning and Scheduling) oraz optymalizację procesów i wzmacnianie kompetencji zespołów.


ImPlan pozwoli na połączenie w Twojej firmie najlepszych praktyk w obszarze narzędzi, procesów i ludzi, usprawniając wykonanie strategicznych założeń co do produkcji poprzez efektywne przełożenie ich na harmonogram produkcji.


Na tym poziomie maję miejsce procesy prognozowania sprzedaży, zarządzania zamówieniami klientów, koordynowania komunikacji planistycznej oraz monitorowanie realizacji celów łańcucha dostaw.

W ramach rozwiązania ImPlan możemy wesprzeć ten poziom poprzez pomoc w poprawie efektywności powyższych procesów oraz wdrożenie analiz scenariuszowych „what if”.

Planowanie ma na celu przygotowanie ogólnego planu produkcji, który w jak najlepszy sposób zaspokaja potrzeby rynkowe w zgodzie z celami biznesowymi organizacji.

ImPlan umożliwia sprawne bilansowanie potrzeb sprzedaży i możliwości operacyjnych produkcji. ImPlan wspiera realizację wskaźników efektywności produkcji, pomaga monitorować zapasy przy jednoczesnej zrównoważonym obciążeniu poszczególnych zasobów operacyjnych, w tym pozwala na generowanie potrzeb zakupowych oraz zapewnia transparentność informacji planistycznej.

Wykorzystując ogólny plan produkcji oraz pozostałe wytyczne planistyczne proces harmonogramowania wypracowuje precyzyjny plan operacji produkcyjnych z zachowaniem założeń technologicznych (w tym marszrut produkcyjnych).

ImPlan na tym poziomie umożliwia wygenerowanie szczegółowego harmonogramu produkcji oraz pozwala wizualnie (wykres Gantta) nim zarządzać w reakcji na zdarzenia produkcyjne.

Cechy rozwiązania


ImPlan – idąc z duchem Przemysłu 4.0 – łączy w unikalny sposób poprawę procesów planistycznych, budowanie kompetencji pracowniczych oraz dostarczenie precyzyjnych narzędzi APS umożliwiając trwałą poprawę procesów planowania w organizacji zarówno na poziomie zarządzania, planowania jak i harmonogramowania.


Mapowanie procesów

W ramach ImPlan oferujemy przeprowadzenie wspólnie z przedstawicielami firmy użytkownika opracowanie bądź rewizję map procesów planowania, umożliwiając zwiększenie efektywności tych procesów.

Warsztaty i szkolenia

ImPlan oferuje pakiet warsztatów oraz szkoleń ukierunkowanych na zebranie doświadczeń i wiedzy istniejącej w organizacji, wspólne wypracowanie docelowych rozwiązań z uwzględnieniem aktualnych trendów łańcucha dostaw oraz rozwinięcie kompetencji uczestników procesów planowania na wszystkich poziomach organizacji.

Wizualizacja i transparentność

Dzięki wizualizacji harmonogramów produkcji - z użyciem wykresów Gantta - ImPlan umożliwia łatwą weryfikację czasów trwania poszczególnych operacji, terminów realizacji zamówień, dostępności zasobów, priorytetów oraz istniejących zagrożeń realizacji planów. Planista ma możliwość modyfikacji harmonogramów z użyciem interfejsu graficznego - przesuwając na wykresie Gantta poszczególne operacje – a ImPlan w tle dba o to, żeby wynikowy harmonogram był możliwy do realizacji. Transparentność w ImPlan to dostępność harmonogramów w ich najbardziej aktualnej wersji w czasie rzeczywistym dla wszystkich zainteresowanych.

Planowanie zapasów i zasobów operacyjnych

ImPlan umożliwia precyzyjne planowanie zasobów (Resource Planning) i efektywne ich przypisanie do konkretnych operacji, zleceń lub projektów, które chcemy zaplanować. Kluczowe zasoby analizowane w ramach ImPlan to maszyny, urządzenia i narzędzia, pracownicy wraz ich kompetencjami, szacunkowe koszty produkcji oraz zapasy materiałowe – których optymalne poziomy są definiowane w czasie prac warsztatowych.

Analizy scenariuszowe

Dzięki możliwości stworzenia w ImPlan wielu scenariuszy harmonogramu dla posiadanych zleceń od klientów istnieje możliwość - zgodnie z duchem Przemysłu 4.0 – ich analizy („what if”) w zależności od przyjętych priorytetów i celów biznesowych a w konsekwencji wyboru najbardziej optymalnego.

Moduły

Planner
Professional

Planner
Professional


Podstawa oprogramowania. Główna aplikacja, interfejs planisty. To tutaj układane są plany i wizualizowane w postaci Gantt'a.

Operator

Operator


Dostęp web'owy, gdzie Operator ma dostęp do listy zleceń na dane stanowisko i z którego może raportować rozpoczęcie, postęp i zakończenie pracy.

Viewer

Viewer


Interfejs planisty w wersji Read-Only. Zapewnia podgląd planu, ale nie pozwala na jego edycję.

Maintenance &
support

Maintenance &
support


Kontrakt Pomocy Technicznej (obowiązkowy w pierwszym roku)

Batch
Processing

Batch
Processing


Przygotowany głównie pod przetwórstwo mleczne moduł wsadowy pozwala na dzielenie zleceń na partie produkcyjne w zależności od pojemności zbiorników i wielkości transportu.

Advanced
Scheduling

Advanced
Scheduling


Pozwala na rozwiązywanie zaawansowanych zagadnień harmonogramowania z uwzględnieniem dodatkowych czynników takich jak wymagania wstępne, przezbrojenia czy czas realizacji.

Material
Management

Material
Management


Umożliwia zakładanie magazynów i definiowanie materiałów. Materiały wykorzystywane są w BOM. BOM może być uwzględniany jako ograniczenie planu produkcji.

Project

Project


Moduł ten pozwala grupować wiele zamówień i odpowiadających im zleceń produkcyjnych w jeden projekt, co daje łatwiejsze harmonogramowanie i monitorowanie grupy jako całości.

Integration
Core

Integration
Core


Umożliwia integrację softu z zewnętrznym oprogramowaniem np. ERP, SAP lub MES. Zawiera pluginy pozwalajace na wymianę danych przez XML, SQL, CSV czy WebService.

Korzyści ImPlana

Oprogramowanie klasy APS stało się koniecznością we współczesnych organizacjach produkcyjnych ze względu na zapotrzebowanie klientów na zwiększenie asortymentu produktów i szybką dostawę w połączeniu z presją na obniżanie kosztów.

Można szybko zintegrować z oprogramowaniem ERP, aby wypełnić luki w tych systemach (typowo brakuje im elastyczności i dokładności planowania i harmonogramowania).

Pomaga oszczędzać czas planistom, zapewnia jednocześnie większą elastyczność w aktualizowaniu ciągle zmieniających się priorytetów, harmonogramów produkcji i stanów magazynowych.

Typowe korzyści z wdrożenia ImPlan:

Radykalne skrócenie czasu przygotowywania harmonogramu produkcji w porównaniu do najczęściej używanego obecnie narzędzia czyli arkuszy kalkulacyjnych.

Planista zamiast przetwarzać dane (wprowadzenie, uzupełnianie) uzyskuje czas na analizę różnych scenariuszy harmonogramów.

Pełna transparentność danych, informacji oraz decyzji w procesach planistycznych.

Lepsza terminowość dostaw, obniżenie zapasów, wyższa efektywność produkcji dzięki optymalizacji wykorzystania wąskich gardeł.

Podniesienie kompetencji planistów.

Skrócenie czasu wdrożenia

Referencje

Ib Andresen Industri


Wprowadzenie ROB-EX do produkcji przypomina wstawienie GPS do samochodu

Czytaj więcej

 
Baltic Emballage


Tylko 65% zamówień zostało dostarczonych na czas - dziś dostawa na czas osiągnęła 99,8%

Czytaj więcej

 
Rynkeby Machine Shop


Rynkeby Machine Shop ma więcej zamówień w produkcji, a ich wydajność dostawy jest lepsza

Czytaj więcej

 
JP Group


Zarządzanie zasobami z ROB-EX w złożonej produkcji

Czytaj więcej

 
Bifodan


Bifodan poprawił ocenę terminu dostawy na czas z 82% do 98% i zwiększył obroty

Czytaj więcej

 
Palsgaard


Planowanie produkcji w przemyśle spożywczym

Czytaj więcej

 
Plum


ROB-EX do planowania strategicznego i przydzielania przepustowości

Czytaj więcej

 
Pro-Automatic


Pro-Automatic oszczędza pieniądze na kosztach nadgodzin po wdrożeniu ROB-EX

Czytaj więcej

 
Cabinplant


Cabinplant koordynuje wszystkie plany projektu i harmonogramy produkcji w ROB-EX

Czytaj więcej

 
Fipros


Fipros uzyskują więcej dzięki swoim urządzeniom produkcyjnym, ponieważ poświęcają mniej czasu na konfigurację i zmiany maszyny

Czytaj więcej

 
Novozymes


Novozymes skrócił czas realizacji o 30% i osiągnął znaczny wzrost wydajności

Czytaj więcej

 
OTV Plast


OTV Plast obsługuje więcej zamówień ze względu na lepsze planowanie

Czytaj więcej

 
UG Metal


UG Metal dostarcza na czas i lepiej wykorzystuje zasoby

Czytaj więcej

 
Scantruck


Proces przygotowania i wdrożenia: nieskomplikowany

Czytaj więcej

 
WOCA


WOCA zwiększyła produkcję o 20% - bez zwiększania zatrudnienia

Czytaj więcej

 

Szkolenia

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. I


Trener :
Michał Zieliński
Czas trwania :
1 dzień
Termin :
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie przeznaczone dla osób zajmujących się planowaniem, a w szczególności harmonogramowaniem produkcji jak i osób, które dopiero rozpoczynają swoją drogą z tymi zagadnieniami. Uczestnicy zapoznają się z rolą planowania i harmonogramowania w przedsiębiorstwie oraz rolą samych narzędzi i ich podstawową funkcjonalnością. Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem. Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie. Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.


Czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ?

 • Doskonałe wprowadzenie dla osób, które zaczynają się zajmować planowaniem i harmonogramowaniem.
 • Świetna okazja by przekonać się jak wdrożenie narzędzi może wspomóc procesy w przedsiębiorstwie.
 • Zapoznanie się z bazowymi funkcjonalnościami systemów tej klasy.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kluczowe zagadnienia związane z funkcjonowaniem planowania i harmonogramowania w Łańcuchu Dostaw przedsiębiorstwa – rolach, potrzebach, zadaniach oraz jak oprogramowanie może te wyzwania wspierać.
Spośród modułów funkcjonalnych opracowywanych na zajęciach można wyróżnić:

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan - przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu

Szkolenie skupia się na bazowych funkcjonalnościach i strategiach działania, tak aby zapewnić bazowy przegląd przez zakres możliwości.

Planowanie i harmonogramowanie produkcji zastosowanie oprogramowania ImPlan, cz. II


Trener :
Michał Zieliński
Czas trwania :
1 dzień
Termin :
do ustalenia indywidualnego

Cel szkolenia

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.


Czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać to szkolenie:

 • Poznanie szerszego spektrum funkcjonalności oprogramowania.
 • >Możliwość uzyskania wiedzy o procesie w formie end-to-end.
 • Prezentacja specyficznych opcji odpowiadających na bardziej złożone wyzwania.

Zakres szkolenia :

Szkolenie porusza kwestie zaawansowanych mechanizmów obsługi procesów planistycznych i przygotowania harmonogramu od poziomu zamówienia, aż po oznaczanie wysyłek. Przeznaczone jest dla osób, które odbyły szkolenie podstawowe i posiadają pewną wiedzę na temat procesów planistycznych.

 • Planowanie, jako część systemu zarządzania przedsiębiorstwem / APS w strukturze skomputeryzowanych systemów w przedsiębiorstwie
 • ImPlan - przegląd i omówienie dostępnych modułów
 • Struktura danych w ImPlan
 • Konfiguracja podstawowych funkcjonalności: zasoby, kalendarze, marszruty, operacje
 • Tworzenie i planowanie zleceń w ImPlan
 • Wizualizacja postępu i reagowanie na zmiany
 • Przegląd i edycja planu
 • Wyszukiwanie i filtrowanie
 • Dostosowywanie wyglądu

Planowanie i harmonogramowanie produkcji — metodyka


Trener :
Artur Kolibski
Czas trwania :
1 dzień
Termin :
10.09.2020r., 19.11.2020r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z zagadnieniami związanymi z planowaniem i harmonogramowaniem produkcji wg modelu ERP. W jego trakcie uczestnicy nabędą praktycznych umiejętność za zakresu procesów i narzędzi efektywnego Modelu Planowania Operacyjnego.


Czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Zapoznasz się z aktualną wiedzą w zakresie efektywnego planowania w organizacjach produkcyjnych
 • Poznasz Model Planowania Operacyjnego ERP
 • Zrozumiesz, że efektywnie planowanie to nie tylko dział planowania produkcji
 • Poznasz specyfikę planowania w różnych strategiach produkcyjnych
 • Zapoznasz się z tym, jak efektywnie optymalizować procesy planowania
 • Przedyskutujesz z praktykiem wyzwania stojące przed twoja organizacją
 • Zapoznasz się z czynnikami sukcesu realnych wdrożeń
 • Przeanalizujesz, jak poprawić skuteczność komunikacji w planowaniu

Zakres szkolenia :

 • Prognozowanie sprzedaży w różnych strategiach Łańcucha Dostaw jako element inicjujący planowanie produkcji
 • Cele planowania produkcji, a strategia firmy oraz Łańcucha Dostaw
 • Klasyczny model hierarchii planowania ERP (Enterprise Resources Planning)
 • S&OP (Sales & Operations Planning) jako element podejmowania decyzji w każdej firmie
 • Rola i schemat tworzenia MPS (Master Production Schedule) w organizacjach
 • Logika i elementy planowania materiałowego MRP (Materials Requirements Planning)
 • Planowanie oraz Harmonogramowanie – czy to jest to samo?
 • Zarządzanie zapasami - elementy, dobre praktyki, polityka, narzędzia
 • Wskaźniki i raportowość w planowaniu - co oznacza "dobre" planowanie?
 • Jak zoptymalizować planowanie w firmie? Kluczowe zagadnienia

IMPRODIS: Zarządzanie przez fakty z użyciem wskaźników produkcyjnych — metodyka


Trener :
Michał Matejczyk, Artur Kolibski, Artur Masłowski, Radosław Oleszkowicz
Czas trwania :
1 dzień
Termin :
09.09.2020r., 18.11.2020r.

Cel szkolenia

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z koncepcją Zarządzania przez Fakty i wykorzystania wskaźników do monitorowania efektywności produkcji oraz z korzyściami jakie płyną dla organizacji z wdrożenia takich rozwiązań. Ponadto omówione zostaną rozwiązania umożlwiające efektywniejsze, szybsze i odciążające pracowników zbieranie danych z produkcji w ramach koncepcji cyfryzacji w Przemyśle 4.0


Czytaj więcej

Dlaczego warto wybrać to szkolenie ? :

 • Dowiesz się, jak rozpocząć przygodę z transformacja produkcji w kierunku Przemysłu 4.0
 • Dowiesz się, dlaczego i jak zarządzać firmą w oparciu o fakty a nie mity
 • Zobaczysz, jak zwiększyć efektywność nadzoru produkcji
 • Poznasz prosty sposób na cyfryzację produkcji oraz jej raportowość
 • Pokażemy rozwiązanie, które pozwoli skoncentrować się pracownikowi na produkcji a nie wypełnianiu papierów
 • Przestawimy ci, jak szybko, on-line i wizualnie pokazać aktualny stan produkcji, wskazać problemy i obszaru z potencjałem do poprawy

Zakres szkolenia :

 • Czym charakteryzuje się firma Zarządzania przez Wskaźniki?v
 • Rola wskaźników (KPI – Key Performance Indicators) w poprawie efektywności organizacji.
 • Modele wskaźników i zasady ich kaskadowania w procesie opisywania organizacji.
 • Metody definiowania celów wskaźników
 • Elementy systemu Zarządzania przez Fakty.
 • Dokładność i wiarygodność informacji jako podstawa skutecznej analityki.
 • Wybrane wskaźniki efektywności – ćwiczenia.
 • Rozwój systemów wspierania raportowości w organizacjach.
 • ImProdis – Informatyczna platforma wspierająca Zarządzanie przez Fakty.
 • Warsztaty na bazie przykładowych danych w ramach platformy ImProdis.
ImFactory

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Sprawdź pozostałe rozwiązania
przygotowane dla Twojej firmy w ramach
ImFactory

ImGo
ImDiagnostics
ImProdis
ImPortal
ImPlan

Obszary jakie obejmuje ImFactory:

 • cyfryzacja obiegu informacji na produkcji oraz między produkcją a systemami biznesowymi
 • planowanie i harmonogramowanie
 • zarządzanie realizacją produkcji
 • monitoring efektywności produkcji i utrzymania ruchu

ImFactory zapewnia:

 • zdiagnozowanie/weryfikację potrzeb organizacji
 • dobór odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zamodelowanie zmian, ocenę rentowności inwestycji w rozwiązanie
 • przygotowanie ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
 • wdrożenie rozwiązań technicznych
 • wsparcie w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Artykuły

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa.

Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.

Czytaj więcej

5 kroków do zarządzania przez fakty

Dążenie do poznania przebiegu procesów w firmie opiera się na zgromadzonych danych, uzyskanych informacjach i wiedzy, a nie wyłącznie na intuicji osób zarządzających.

Skuteczna zmiana organizacji w kierunku takiej, która świadomie i dojrzale korzysta z zarządzania przez fakty, wymaga zagospodarowania 5 obszarów: właściwego gromadzenia i przetwarzania wiarygodnych danych, analizy, co pozwala przetwarzać surowe dane w użyteczne informacje, zarządzania wiedzą, porządkowania podejmowanych decyzji, ustanowienia procedur kontroli doskonalenia.

Skuteczne wdrożenie zarządzania przez fakty to 5 kroków, które zapewniają logiczny cykl działania oraz są gwarantem najlepszych efektów w zarządzaniu procesami.

Czytaj więcej

Webinarium: Zarządzaj przez fakty!

Zachęcamy do obejrzenia zapisu webinarium „Czas to pieniądz. Jak zarządzać przez fakty i osiągać mistrzostwo operacyjne”, które odbyło się 25 października 2018 roku. Z nagrania dowiesz się:

 • czym się różni zarządzanie przez intuicję od zarządzania przez fakty,
 • jak przekładać strategię firmy na codzienne funkcjonowanie operacji (produkcja, utrzymanie ruchu, logistyka),
 • w jaki sposób rozwijać organizację w kierunku zarządzania przez fakty i jak zapewniać trwałość zmian.

Organizatorem webinarium był „How to do IT” – think tank biznesowo‑technologiczny powołany przez wydawcę magazynu „Harvard Business Review Polska”.

Czytaj więcej

Planowanie Produkcji. Od czego zacząć

Dla 90% organizacji efektywne Planowanie w Łańcuchu Dostaw jest priorytetowym celem biznesowym, któremu dedykowane są lub będą w najbliższej przyszłości posiadane zasoby.

Kryterium osiągnięcia sukcesu w Planowaniu Produkcji jest zaangażowanie wielu obszarów w organizacji i optymalizacja procesów podporządkowana jednemu spójnemu celowi.


Czytaj więcej

Planowanie produkcji – do sukcesu pierwszy krok

Korzyści płynące z dobrego planowania są ogromne. Szacuje się, że każda minuta poświęcona na planowanie pozwala zaoszczędzić dziesięć minut pracy. (Brian Tracy)

Tak jak w każdym procesie, również w produkcji potrzebny jest plan, który wprowadzi do istniejącego chaosu odrobinę porządku i pozwoli ułożyć go w logiczny ciąg zdarzeń.


Czytaj więcej

Zainteresował Cię ten artykuł?
Zamów bezpłatną prenumeratę.ZAPISZ SIĘ

O nas

MES Solutions to jednostka biznesowa w ramach Grupy ASTOR działająca w oparciu o oprogramowanie Wonderware i Rob-EX, która oferuje gotowe rozwiązania informatyczne oraz tworzy rozwiązania zindywidualizowane. Koordynuje projekty na bazie doświadczeń i wieloletniej praktyki.

Ponadto działa przy zaangażowaniu integratorów oraz partnerów merytorycznych takich jak: Entra Group, która jest firmą doradczą pomagającą klientom na całym świecie w transformacji obszarów operacyjnych ich organizacji.

Główne obszary działania to planowanie i prognozowanie, produkcja, utrzymanie ruchu, magazynowanie i transport. Specjalizuje się w ocenie efektywności organizacji, na podstawie której wspiera klientów we wdrażaniu niezbędnych rozwiązań i narzędzi z zakresu World Class Operations.

Kontakt

Zostaw wiadomość –
skontaktujemy się niezwłocznie
Wsparcie handlowe
+48 58 554 09 06
imfactory@astor.com.pl