Platforma
ImProdis
ImProdis
ImProdis – to informatyczny wskaźnikowy system analityczno-raportowy, a także zestaw szkoleń i warsztatów wspierający w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji, polegającej na wdrożeniu i cyfryzacji (lub optymalizacji istniejącego) systemu wskaźnikowego.

Poziom zarządczy

Zarząd Operacyjny Szef zakładu

ImAnalytics – to portal www prezentujący w postaci graficznej informacje zebrane i przetworzone przez system. Zawiera predefiniowane zestawy raportów i analiz pogrupowane i dostosowane do potrzeb użytkowników na 3 poziomach firmy: poziomu kierowniczego, operacyjnego i zarządczego.

Zarząd

Wskaźniki:
 • OTIF
 • OEE
 • Utilization
 • OPE

Szef zakładu/operacyjny

Wskaźniki:
 • OTIF – In full, On time
 • OEE – top 5
 • Utilization
 • OPE
 • Produktywność

Poziom operacyjny

Nadzór procesu UTR

ImView – to interfejs przeznaczony dla nadzoru produkcji i służb utrzymania ruchu. Zapewnia przejrzysty podgląd stanu produkcji wg: stanowisk, zleceń, pracowników i produktów. Umożliwia także definiowanie i przydzielanie zleceń do stanowisk, konfigurację kont operatorów, maszyn i produktów.

Produkcyjny

Wskaźniki:
 • OTIF – In full, On time
 • Achievement
 • OEE – składowe, raporty, histogramy
 • Struktura strat na dostępności (raport)
 • Produktywność

UTR

Wskaźniki:
 • MTTR
 • MTBF
 • OEE – Drill down
 • Raport widmo
 • Planowane przeglądy

Nadzór produkcji

Wskaźniki:
 • Plan do wykonania
 • Poziom realizacji zlecenia vs. standard
 • Statusy maszyn w swoim rejonie
 • Backlogi zleceń produkcyjnych

Poziom produkcyjny

Operator stanowiska

ImBox – to interfejs operatora umieszczany przy stanowisku pracy. Jego zadaniem jest zbieranie i prezentacja informacji o przyczynach postojów oraz postępie realizacji zleceń.
ImDiagnostics – to specjalna wersja ImBox. Została stworzona z myślą o stanowiskach częściowo i lub w pełni zautomatyzowanych zapewniających duże ilości informacji w sposób automatyczny z możliwością uzupełnienia o deklaracje operatora.

Operator

Wskaźniki:
 • Stan maszyny z czasem od ostatniej zmiany
 • Ilość sztuk wykonanych bieżących
 • Plan do wykonania
 • Rejestracja kategorii przestojów

Łatwiejsza identyfikacja wąskich gardeł i obszarów wymagających poprawy

Cechy rozwiązania

Out of the box

Rozwiązanie przygotowane do szybkiej i łatwej implementacji w niemal każdej organizacji i środowisku. To nowatorska perspektywa w ramach systemów zarządzania produkcją.

Konfigurowalność

System dostosowuje się do dojrzałości organizacyjnej zakładu. To niestandardowe podejście w myśleniu o współbieżnym rozwoju zarówno systemu jak i organizacji. Udostępniane są funkcjonalności, które są potrzebne tylko wtedy, gdy rzeczywiście są wymagane.

Skalowalność

Obszar objęty systemem może być dowolnie kształtowany i rozszerzany wraz ze wzrostem organizacji. To niekonwencjonalne rozwiązanie pozwala zarządzać zasięgiem według potrzeb klienta.


Rzeczywisty pomiar

Dane pochodzą z czujników, liczników i systemów sterowania maszyn oraz są wzbogacane o opisy kategorialne deklarowane przez Operatora. System opiera się o rzetelne dane z miejsc pomiarowych, co umożliwia analizę rzeczywistych wyników..

Analiza wskaźnikowa

System udostępnia strukturę raportów, przygotowaną przez konsultantów produkcyjnych według metodyki WCM. Wskaźniki w nich zawarte dopasowane są do potrzeb użytkowników na wszystkich poziomach organizacji.

Model operacyjny

Logiczny model zaimplementowany w systemie jest odzwierciedleniem rzeczywistej struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa, dzięki czemu praca z systemem współgra z codzienną rutyną organizacji.

Obniżenie kosztów produkcji bez utraty jakości

Korzyści z wdrożenia ImProdis

Wzrost efektywności

Rozwiązanie pomaga utrzymywać pracę stanowisk z najwyższą wydajnością i zapewnia wsparcie w konkurowaniu na wyższym poziomie zgodnie z zasadami ciągłego doskonalenia procesów.

Pewność realizacji

Zaplanowane działania są bezpośrednio przenoszone do systemu i rozdysponowane na konkretne gniazda produkcyjne, a sam proces realizacji podlega ciągłemu monitorowaniu.

Zrównoważony rozwój

Rozwój organizacji w zakresie stabilizacji procesów produkcyjnych oraz wzrostu efektywności (wydajności i dostępności) stanowisk. Postępujące zmiany są dopasowane do tempa rozwoju organizacji.

Zwiększenie elastyczności

Wzrost szybkości i elastyczności dzięki wiarygodnym danym z produkcji uzyskiwanym w czasie rzeczywistym. Wielokontekstowa analiza wspiera trafność i tempo podejmowania decyzji.

Redukcja kosztów

Precyzyjniejsza alokacja środków, budżetów na poprawę organizacji. Efektywniejsze zarządzanie kosztami środków trwałych. Obniżenie kosztów związanych z nieplanowanymi przestojami oraz zmniejszenie ilości strat jakościowych.

Standaryzacja rozwiązań

Zwiększona efektywność łańcucha dostaw dzięki szybkiemu i niezawodnemu przepływowi informacji pomiędzy działami przedsiębiorstwa z wykorzystaniem ustandaryzowanych systemów informatycznych.

ImDiagnostics

Środowisko rozwiązań dla organizacji produkcyjnej, w którego skład wchodzą zarówno metody doskonalenia organizacji jak i wspierające je narzędzia i systemy informatyczne, pozwalające na ukierunkowanie zmian w rozwijającym się przedsiębiorstwie.

Sprawdź pozostałe rozwiązania
przygotowane dla Twojej firmy w ramach
ImFactory

ImDiagnostics
ImDiagnostics
ImProdis
ImPortal
ImPlan

Obszary jakie obejmuje ImFactory: • cyfryzacja obiegu informacji na produkcji oraz między produkcją a systemami biznesowymi
 • planowanie i harmonogramowanie
 • zarządzanie realizacją produkcji
 • monitoring efektywności produkcji i utrzymania ruchu

ImFactory zapewnia: • zdiagnozowanie/weryfikację potrzeb organizacji
 • dobór odpowiednich rozwiązań organizacyjnych i technicznych, zamodelowanie zmian, ocenę rentowności inwestycji w rozwiązanie
 • przygotowanie ludzi w organizacji na zmianę (konsultacje, warsztaty, szkolenia)
 • wdrożenie rozwiązań technicznych
 • wsparcie w utrzymaniu i rozwoju zmian organizacyjnych i technicznych

Zarządzanie przez fakty

Zarządzanie przez fakty 5 kroków do zarządzania przez fakty Webinarium: Zarządzaj przez fakty!


Zainteresował Cię ten artykuł, zapisz się po więcej!


Zamów bezpłatną prenumeratę

Zarządzanie przez fakty

Proces podejmowana decyzji w organizacji produkcyjnej należy standaryzować tak, aby właściwe i niezbędne informacje były zawsze „pod ręką”, a skuteczność i efektywność kluczowych decyzji była coraz wyższa. Zarządzanie przez fakty to mechanizm przejścia od danych przez informacje do wiedzy operacyjnej, a w konsekwencji do bardziej efektywnego zarządzania poprzez bardziej skuteczne decyzje.

Zarządzanie przez fakty pozwala sukcesywnie odchodzić od modelu działania intuicyjnego do modelu zbadania natury zjawiska i problemu, poprawnego opisania go i wnioskowania (podejmowania decyzji) opartego na wiedzy.Czytaj więcej

Jak efektywnie włączyć organizację w nurt zmian związanych z Przemysłem 4.0?

Grzegorz Purzycki CEO,
MES Solutions by ASTOR

ImProdis - wsparcie i stworzenie warunków do rozwoju dla organizacji produkcyjnych

Przedstawiamy Państwu stworzone przez nasz zespół rozwiązanie wierząc, że to co robimy to przyszłość systemów produkcyjnych i bez nich żadna firma produkcyjna stawiająca sobie ambitne cele, nie będzie w stanie osiągnąć długofalowego sukcesu. Przygotowane rozwiązanie powstało w oparciu o doświadczenia i wiedzę naszych konsultantów, partnerów merytorycznych oraz użytkowników.

Naszym głównym celem było opracowanie zestawu narzędzi warsztatowych oraz środków technicznych, jako wsparcie w przygotowaniu i przeprowadzeniu zmiany w organizacji produkcyjnej i następnie jej utrzymaniu.

Kontakt

Zostaw wiadomość lub zadaj pytanie –
Imię i nazwisko odpowiemy niezwłocznie.Wsparcie handlowe
email: improdis@astor.com.pl
tel: 58 554 09 06